Basen sportowy niedzynny 15 kwietnia w godz 12:30 - 15:00