Informacja o zajętości torów i wysokości dna na basenie sportowym

W związku z zajęciami zorganizowanymi w tym zajęciami lekcji pływania słupskich szkół (w godzinach porannych i popołudniowych) i nauki pływania dzieci (w godzinach wieczornych) dno na basenie sportowym jest podnoszene tak, aby dostosować głębokość do wieku dzieci.  Grafik jest tak ułożony, aby głębokość basenu w godz 6:00 - 9:00 wynosiła 2 metry. W poniedziałki i piątki ta największa możliwa głębokość utrzymywana jest do godz 15:00. Codziennie przynajmniej jeden tor jest wolny, tak, aby klienci mieli możliwość swobodnego pływania.

Poniżej pełny aktualny grafik zajętości torów i głębokości niecki basenowej: