Konkurs dla przedszkolaków i uczniów

Celem konkursu jest wykonanie plakatu nawiązującego do działalności Parku Wodnego Trzy Fale i propagowania zdrowego stylu życia. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 31 maja 2020 roku. Projekty należy przesłać elektronicznie na e-maila – k.chalecka@trzyfale.slupsk.pl (zdjęcie pracy, skan).

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. Do projektu należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) zawierającą dane osobowe autora oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów do udziału w konkursie (załącznik nr 2).

Zasady przygotowania pracy:

a) wykonanie plakatu, która będzie nawiązywać do działalności Parku Wodnego Trzy Fale i do propagowania zdrowego stylu życia,
b) każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jeden projekt ,
c) w konkursie będą brały udział tylko prace indywidualne,
d) akceptowalne jest dowolne wykonanie pracy plastycznej - dowolna technika.

Nagrodzimy trzy najlepsze prace:

- za zajęcie I miejsca: karnet do Parku Wodnego Trzy Fale o wartości 200,00 zł

- za zajęcie II miejsca: karnet do Parku Wodnego Trzy Fale o wartości 150,00 zł

- za zajęcie III miejsca: karnet do Parku Wodnego Trzy Fale o wartości 100,00 zł

Zapraszamy!