PARK WODNY TRZY FALE SP.  Z O.O.  ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WEJŚCIA GRUPOWE W RAMACH POLITYKI SPOŁECZNEJ

 Trzy Fale Sp. z o.o. w Słupsku zaprasza do przedstawienia oferty na wejścia grupowe do Parku Wodnego przez Partnerów Miasta Słupsk oraz jednostki organizacyjne Miasta Słupska w związku z realizacją przez Trzy Fale Sp. z o.o., powierzonych przez Miasto Słupsk usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie zapewnienia dostępności Parku Wodnego osobom objętym przez Miasto Słupsk i jego Partnerów programami wsparcia społecznego.

 

Konkurs na wejścia grupowe do Parku Wodnego Trzy Fale w ramach realizowanych przez Partnerów Miasta Słupsk i jednostki organizacyjne Miasta Słupsk programów społecznych na rzecz mieszkańców Miasta  po preferencyjnych cenach grupom osób objętych w/w programami trwa od 13 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. do godziny 12:00.

Ogłoszenie o wybranych ofertach zostanie dokonane w dniu 17.08.2021 r. W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii Zespołu doradczego ds. usług społecznych realizowanych przez spółkę Trzy Fale powołanego przez Prezydenta Miasta Słupska termin dokonania ogłoszenia może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 dni.

 Miejsce i termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać na adres Park Wodny Trzy Fale w Słupsku, ul. Grunwaldzka 8A 76-200 Słupsk.

2. Oferty należy składać do dnia 13.08.2021 r. do godz. 12:00

3. Oferta złożona do Organizatora po terminie składania ofert podlega odrzuceniu.