Poszukujemy fizjoterapeuty

Poszukujemy fizjoterapeuty do rehabilitacji osób dorosłych oraz do pracy z dziećmi ze skoliozami i wadami postawy.

Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku fizjoterapeuta. Mile widziane ukończone kursy PNF, Cyriax, terapia tkanek miękkich, FITS,  terapia manualna (szkoła niemiecka), terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych.


Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę,
- atrakcyjne wynagrodzenie plus dodatkowa prowizja za wykonane usługi,
- możliwość powiększania zakresu kwalifikacji poprzez zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych,
- komfortowe warunki i przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie CV w języku polskim (PDF) oraz podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (PDF) listownie na adres: ul. Grunwaldzka 8 A,
76-200 Słupsk  lub drogą elektroniczną: sekretariat@trzyfale.slupsk.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Dokumenty Kandydatki/Kandydata wybranego  w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane do czasu zawarcia umowy o pracę z wyłonionym Kandydatem/Kandydatką na w/w stanowisko.

Trzy Fale sp. z o. o. nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w okresu (zawarcia umowy o pracę z wyłonionym kandydatem) dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 887-808-826

Dokumenty do pobrania