Lista Partnerów Miasta

LISTA AKTUALNYCH PARTNERÓW MIASTA SŁUPSKA

 

 1. Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja"
 2. Fundacja "Lex Humana"
 3. Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Progresja" w Słupsku
 4. Fundacja Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Radius"
 5. Integracyjny Klub Sportowy "Zryw"
 6. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku
 7. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział terenowy w Słupsku
 8. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Miejskie w Słupsku
 9. Polskie Stowarzyszeniena rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku
 10. Słupskie Stowarzyszenie "Amazonka"
 11. Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "Krąg"
 12. Stowarzyszenie ARCUS
 13. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane
 14. Stowarzyszenie Edukacyjne "Piątka"
 15. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów policyjnych w Słupsku
 16. Stowarzyszenie Horyzont
 17. Stowarzyszenie Kiwanis International Klub Słupia
 18. Stowarzyszenie Metalowych Serc
 19. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Wiatraczek"
 20. Stowarzyszenie pomocy Dzieciom i Dorosłym "Przystań"
 21. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Autyzm"
 22. Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy im radość"
 23. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku
 24. Stowarzyszenie Rozwoju "Inspiracje"
 25. Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
 26. Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie
 27. Akademia Pomorska w Słupsku
 28. Regionalne Centrum Wolontariatu
 29. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Okręgowy w Słupsku
 30. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Słupsku
 31. Polski Związek Niewidomych Koło Słupskie
 32. Warsztat Terapii zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku
 33. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddział w Słupsku
  *Sekcja Emerytów i Rencistów
 34. Związek Sybiraków Oddział w Słupsku
 35. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku -SUTW
 36. Pomorski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 37. Stowarzyszenie Emerytow i Rencistów Szkoły Policji w Słupsku
 38. Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna
 39. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria"
 40. Klub Seniora w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym im. T. Gwiżdża przy SOS-W im. UNICEF w Slupsku
 41. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Odział w Słupsku
 42. Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej "ALTERNATYWA"
 43. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy

   
© COPYRIGHT ©2022, All rights reserved. site by jetdesign.pl