Programy społeczne

Centrum Zdrowia i Rehabilitacji realizuje umowę z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie powierzenia  świadczenia usług publicznych w zakresie zapewnienia dostępności Parku Wodnego  zawarta z Miastem Słupsk. Według jej zapisów Park Wodny Trzy Fale wspiera:

 1. Politykę senioralną poprzez zapewnienie wybranych usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych dla osób powyżej 60 roku życia
 2. Realizację elementów systemu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w postaci zapewnienia im usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, sportowych lub edukacyjnych (dla opiekunów)
 3. Organizację zajęć rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym szczególnie zajęć wychowania fizycznego dla szkół oraz zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży
 4. Eliminację wykluczenia społecznego w postaci równego zapewnienia usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, sportowych lub edukacyjnych osobom zagrożonych lub wykluczonych społecznie.
 5. Polityki dotyczącej  profilaktyki dla osób zagrożonych chorobami z obszaru chorób cywilizacyjnych, w tym w szczególności chorobami serca, otyłością, astmą.
 6. Działalność pożytku publicznego – wsparcie partnerów Miasta Słupska.

 

Centrum Zdrowia i Rehabiltacji realizuje programy społeczne, które trafią do konkretnych grup, osób, mieszkańców Słupska:
 
 • program "Zdrowy Senior" - zajęcia dla osób powyżej 60 roku życia
 • program "Zdrowy Junior" - zajęcia dla dzieci w wieku 10 - 15 lat , które m.in. zagrożone są otyłością, cukrzycą, nadwagą. Dodatkowo jest to profilaktyka układu krążenia, narządów ruchu
 • program usprawniający dla osób z dysfunkcją narządu ruchu
 • program "Zdrowie po godzinach" skierowany do osób między 45 - 60 rokiem życia zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi (w tym cukrzycą i otyłością)
 • program "Zdrowe Serce" - rekonwalescencja po stanach nagłych ze strony układu krążenia, profilaktyka chorób układu krążenia
Każdy program składa się z trzytygodniowego turnusu zdrowotnego (6 zajęć). Koszt to jedyne 40 zł (w tym 10 zł to koszt wyrobienia karty klienta).

Dokumenty do pobrania