Polityki Społeczne

 

Klinika Zdrowia/Centrum Zdrowia i Rehabilitacji realizuje programy społeczne na podstawie umowy z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie powierzenia świadczenia usług publicznych w zakresie zapewnienia dostępności Parku Wodnego zawarta z Miastem Słupsk. Rocznie z powyższych usług korzysta ponad 278 tysięcy osób.

Według zapisów umowy Park Wodny Trzy Fale wspiera:

  1. Politykę senioralną poprzez zapewnienie wybranych usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych dla osób powyżej 60 roku życia
  2. Realizację elementów systemu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w postaci zapewnienia im usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, sportowych lub edukacyjnych (dla opiekunów)
  3. Organizację zajęć rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym szczególnie zajęć wychowania fizycznego dla szkół oraz zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży
  4. Eliminację wykluczenia społecznego w postaci równego zapewnienia usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, sportowych lub edukacyjnych osobom zagrożonych lub wykluczonych społecznie.
  5. Polityki dotyczącej profilaktyki dla osób zagrożonych chorobami z obszaru chorób cywilizacyjnych, w tym w szczególności chorobami serca, otyłością, astmą.
  6. Działalność pożytku publicznego – wsparcie partnerów Miasta Słupska.

W ramach powyższych zapisów wyróżniamy:

  1. Zajęcia wychowania fizycznego na naszych salach fitness przez dzieci i młodzież uczęszczających do słupskich szkół podstawowych i średnich
  2. Zajęcia pływackie/naukę pływania dla IV klas szkół podstawowych – łącznie rocznie z zajęć korzysta ponad 125 tysięcy dzieci i młodzieży
  3. Zajęcia nauki pływania dla studentów Akademii Pomorskiej
  4. Wejścia grupowe Partnerów Miasta Słupska według listy Partnerów Miasta Słupska, działalność pożytku publicznego. Obecnie z tej formy wsparcia korzysta ok. 75 tysięcy osób rocznie w tym:

- Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Słupsku

- Integracyjny Klub Sportowy „ZRYW”
- Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej „ ALTERNATYWA”
- Przedszkole Terapeutyczne przy Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „NADZIEJA”
- Parafia Ewangelicko Augsburska w Słupsku
- Polski Związek Niewidomych- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupsku
- Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słupsku
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów o/Okręgowy
- Słupskie Stowarzyszenie „AMAZONKA”
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „WIATRACZEK” w Słupsku
- Fundacja Progresja w Słupsku
- ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów
 

5. Eliminacja wykluczeni społecznych, w tym wejścia podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, rocznie jest to ok. 14,5 tysięcy osób.

 

6. Trzytygodniowe turnusy rehabilitacyjne w Klinice Zdrowia dla mieszkańców Słupska - Każdy program składa się z trzytygodniowego turnusu zdrowotnego

- Zabiegi fizjoterapeutyczne dobierana są po konsultacji fizjoterapeutycznej na podstawie dolegliwości, wskazań do wykonania zabiegu. 

- Do skorzystania z zabiegów w ramach programów społecznych nie jest wymagane skierowanie od lekarza

- Aby zakwalifikować się do turnusu rehabilitacyjnego w ramach programu społecznego współfinansowanego przez Miasto Słupsk trzeba być mieszkańcem Słupska

- Cena turnusu to 144 zł + 15 zł (wyrobienie karty) przy uczestnictwie po raz pierwszy

© COPYRIGHT ©2022, All rights reserved. site by jetdesign.pl